Про нас

Наукова діяльність

Основним науковим напрямом, за яким виконується науково-дослідна робота секції ІКТ, є теоретико-методичні основи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підготовку майбутніх фахівців у вищій школі, створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів в інформаційному освітньому середовищі університету.

Напрями освітньо-наукової діяльності секції ІКТ:

  • Дослідження економічних і психосоматичних процесів і явищ.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у менеджменті, маркетингу і туризмі.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні математичних дисциплін.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у перекладі.
  • Підготовка студентів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності.
  • Професійна підготовка майбутніх фахівців до використанням технологій дистанційного навчання.

На секції працюють 2 професора, 3 доценти, які забезпечують  освітньо-наукову діяльність  в університеті  із зазначених напрямів.