Гундоров Сергій Іванович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, випускник Московського інженерно-фізичного інституту, закінчив факультет експериментальної та теоретичної фізики у 1981 р. і був направлений на роботу в Інститут електродинаміки АН УССР, де займався дослідженням взаємодії лазерного випромінювання з речовиною в процесі оптичного запису інформації. У 1984 році вступив до аспірантури Інституту фізики АН УССР, після закінчення працював у відділі оптичної квантової електроніки на посаді молодшого наукового співробітника, пізніше – наукового співробітника. З 1994 року зам директора з наукової роботи Науково-виробничої фірми ЮТАС. З 2002 року доцент кафедрі інформаційних технологій КНЛУ. Кандидат фізико-математичних наук з 1989 року.

Тема кандидатської дисертації: “Лазерный фотолиз провитамина Д” (Київ , 1989р., наукові керівники – доктор фізико-математичних наук, професор Кравченко Вілен Йосипович та кандидат фізико-математичних наук, снс Теренецька Ірина Паладієвна).

Має більше 20 публікацій, з них 23 наукових та 1 навчально-методичного характеру. Є автором, співавтором посібників – 1.

Основні публікації :

Гундоров С.И, Теренецкая И.П., Кравченко В.И. Проблемы и возможности лазерной фотоизомеризации провитамина D / В кн. “Спектроскопия конденсированных сред” Киев: Наукова думка, 1988 – 6 с.

Гундоров С.И. Конкуренция одно- и двухквантового фотопроцессов при нестационарном лазерном возбуждении / Украинский физический журнал, 1989, #4. – 8 с.

Богословский Н.А., Берик И.К., Гундоров С.И, Теренецкая И.П. Особенности лазерной фотоизомеризации провитамина D / Химия высоких энергий, 1989, #3. – 5     с.

Гундоров С.И., Ермолович А.В. Петров В.В. Устройство управления положением головки записи воспроизведения / АС на винахід АС №1112924 – 0,26 арк.

Асоянц П.Г., Артемчук Л.М., Вадімова О.І., Гундоров С.И, Коваль Т.І., Липська  Л.В., Шеремет Т.В. Інформаційні технології в перекладі            Навчальний посібник:Навчальний посібник / За заг. ред. д.п.н. Т.І.Коваль. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010 – 261 с.

Викладає такі навчальні дисципліни: “Інформаційно-пошукові системи”, “Вища математика”, “Інформаційні системи в менеджменті”, “Інформаційні системи і технології в маркетингу”, “Інформаційні системи і технології в управлінні”.

Зберегти