Бесклінська Олена Петрівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, випускниця Київського державного педагогічного інституту імені Горького (зараз Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова). Закінчила фізико-математичний факультет у 1975 році за спеціальністю математика та програмування. У 1986 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко за спеціальністю теорія ймовірностей та математична статистика.Кандидат фізико-математичних наук з 1989 року. Вчене звання доцента кафедри військової кібернетики присвоєно у 1993 році. Більше 20 років працювала у вищих військових навчальних закладах. У Київському національному університеті працює з 2000 року.

Тема кандидатської дисертації: “Теореми типу Леві-Бакстера для строго предгауссових випадкових процесів” (Київ, 1988 рік, науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю.В.Козаченко)

Має 58 публікації, з них 38 наукових та 20 навчально-методичного характеру, в тому числі 27 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України.

Основні публікації:

  • Елементи теорії визначників. Посібник: – К.: Друк. КІСВ, 1993 -74с.
  • Імовірнісні методи моделювання військових систем. Частина 1. Посібник: – К.: Друк. КІСВ, 1996.-160с.
  • Імовірнісні методи моделювання військових систем. Частина 2. Посібник: – К.: Друк. КІСВ, 1996, -61с.
  • Елементи математичної статистики. Посібник: – К.: Друк. КІСВ 1999, – 83с.
  • Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Підготовка ділових документів у текстовому процесорі Word) / Кол. авторів: Коваль Т.І., Горбань М.В. – К.: Видавничий центр КНЛУ 2002, – 138с.
  • “Теорія ймовірностей та математична статистика” (Модуль 1). Посібник – К.: Видавничий центр КНЛУ 2006, – 110с.
  • Особливості проектування інформаційно-комунікаційного навчального середовища професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов // Теорія і практика проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов: [Колективна монографія] // Бондаренко О.Ф., Матвієнко О.В., Коваль Т.І., Соловей М.І. та інші. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – с.173-194, 255-265,–  266 с.

Електронні ресурси навчального призначення:

Викладає такі навчальні дисципліни: “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Вища та прикладна математика”, “Оптимізаційні методи і моделі”.

Здійснює функції одного з адміністраторів «Освітнього порталу КНЛУ» (http://m.knlu.edu.ua/).

Є викладачем курсів підвищення кваліфікації для професорсько-викладацького і педагогічного складу Університету: