Асоянц Поліна Григорівна

Професор, кандидат технічних наук, випускниця Національного технічного університету України (Київського політехнічного інституту). Закінчила аспірантуру Інституту кібернетики ім. В. М.Глушкова.Кандидат технічних наук з 1978 року. Працювала науковим співробітником в Інституті кібернетики ім.В. М. Глушкова, викладачем кафедри обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках НТУУ КПІ. З 1986 року працює в Київському національному лінгвістичному університеті. Вчене звання доцента присвоєно у 1990 році. Вчене звання професора кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2014 році.

З 2015 року працює професором кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджує проблеми використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов та проблеми автоматизованого перекладу. Протягом багатьох років брала участь у виконанні наукових держбюджетних тем. Активно займається літературною діяльністю: має 5 збірок поезії, численні поетичні публікації в Україні і закордоном. Є членом асоціації письменників України, членом редколегії міжнародного літературного журналу “Твої вірші”.
Має 113 публікацій, з них 102 наукові та 11 навчально-методичного характеру. Є автором посібників – 3, монографій – 2.

Основні публікації :
1. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування: Колективна монографія / Коваль Т.І., Асоянц П.Г. та інш.– К. : Видавничий центр КНЛУ, 2012. – 280 с.
2. Асоянц П.Г. Автоматизовані технології науково-технічного перекладу: Навчальний посібник. – К. : “Україна”, 2012. – 243 с.
3. Асоянц П.Г., Андріянова Г.І. Зміст навчання написання рекламних текстів іноземною мовою майбутніх менеджерів з комп’ютерною підтримкою/Асоянц П.Г., Андріянова Г.І.// Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка, серія: Педагогічні науки, випуск 104, том 1, 2012.– С.41– 44.
4. Асоянц П.Г, Тищенко М.А. Деякі аспекти навчання майбутніх інженерів-радіотехніків англійської мови для професійного спілкування з використанням новітніх освітніх технологій/ Асоянц П.Г, Тищенко М.А.// “Теоретичні питання культури, освіти і виховання”: зб. наук. праць. – К. : Видавничий центр КНЛУ, № 48, 2013. – С. 32–42.
5. Асоянц П. Г., Плотніков Є. О. Формування рецептивної граматичної компетенції студентів засобами мультимедіа/ Асоянц П. Г., Плотніков Є. О. // Педагогічний процес: Теорія і практика. –К.: Видавництво П/П “ЕКМО”, 2012. – Випуск 3. – С.16–26.
6. Асоянц П.Г., Герасименко М.Д. Психолого-педагогічні та методичні передумови використання комп’ютерних програм у навчанні майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого читання/ Асоянц П.Г., Герасименко М.Д.//Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2011. –№7. – С.160-163.Детальніше дивись профіль на Google Scholar http://scholar.google.com.ua/

Була науковим керівником 5 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації.

Викладала такі навчальні дисципліни: “Інформаційні системи та технології”, “Створення систем машинного перекладу”, “Вища та прикладна математика”, “Інформатика”.