Коваль Тамара Іванівна

Професор, доктор педагогічних наук, випускниця Київського політехнічного інституту за спеціальністю „Електронні обчислювальні машини”, який закінчила у 1974 р. Працювала у Київському політехнічному інституту на посадах інженера, математика-програміста.

У 1977 році поступила в аспірантуру Київського політехнічного інституту, яку закінчила у 1980 році.

У 1982 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.11 – Системне програмування та 05.13.13 – Організація структур і обчислювальних процесів в ЕОМ, комплексах і системах на тему: „Проблемно-ориентированный языковой интерфейс системы автоматизированного моделирования непрерывных процессов”.

Після захисту кандидатської дисертації працювала асистентом кафедри обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках Київського політехнічного інституту, старшим викладачем кафедри технічних засобів навчання і програмування Київського державного інституту іноземних мов.

У 1990 році одержала вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної техніки, інформатики і методики застосування технічних засобів навчання Київського державного інституту іноземних мов, на якій працювала на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.

Доктор педагогічних наук з 2008 року за спеціальністю: 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”. Тема докторської дисертації „Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів”.

Вчене звання професора присвоєно у 2011 році по кафедрі інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету.

Загальна кількість опублікованих праць – 198, з них 177 наукових та 21 навчально-методичного характеру. Є автором, співавтором  навчальних посібників – 15, монографій – 5

З 2005 по 2015 р. працювала завідувачем кафедри інформаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету.

З 2015 року по теперішній час працює професором кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету.

Член редколегії: рецензованого наукового часопису “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology”, присвячений сучасним інформаційним технологіям і актуальним проблемам освіти, (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького); електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України); науково-методичного журналу «Іноземні мови» (Київський національний лінгвістичний університет).

Нагороджена почесною грамотою МО України (1996 р.), знаками  «За наукові досягнення», наказ №290-К, 2009 р. і «Відмінник освіти України», наказ №653-К,1998 р.

Список наукових праць

Профіль у Google Scholar Коваль Т.І. (Koval Tamara)

ORCID iD
0000-0003-3401-8754

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/G-6798-2016

Була науковим керівником семи аспірантів (Чірва І.І., Городнича Л. Д., Каменєва Т. І., Чуфарлічева А. Ю., Майєр Н. В., Кочубей Н. П., Бірецька Л. С.), які успішно захистили кандидатські дисертації.

Тамара Іванівна активно працює у спеціалізованій вченій раді Д26.459.01 із захисту дисертацій в Інституті інформаційних технологій та засобів навчання (спеціальність 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті), виступає офіційним опонентом експертом і рецензентом дисертаційних досліджень.

Викладає  навчальні дисципліни: „Інформаційні системи та технології”,  „Актуальні проблеми педагогіки вищої школи”, „Методологія науково-педагогічних досліджень”, „Інформаційні технології і освітній і науковій діяльності” та ін.

Коваль Т.І. науковець в галузі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню і наукову діяльність вищих навчальних закладах, досліджує хмарні, мобільні, мультимедійні і Веб-технології щодо їх використання в навчанні студентів як філологічних, так і економічних спеціальностей.